Vallj színt! 2

Szerző: narancsvirag Kategória:

Nézd meg a színeket és válaszd ki, melyik tetszik leginkább. Ne gondolkozz sokáig, csak válassz és megtudhatod, mit mond el rólad döntésed.

A megoldáshoz kattints ide:

.

….A/A nyílt szívű kombináció

A nagy középkori katedrálisok építőmesterei szívesen ábrázolták magukat szögmérővel a hónuk alatt. Ez az egyenesség és sarkosság illik önhöz is. Érdeklődési területe a mikrokozmosztól a makrokozmoszig terjed, miközben mindenhez alapvetően kritikusan viszonyul. Érzelmeit jól kézben tartja. Nem önmagát valósítja meg, hanem inkább átveszi azt a szerepet, amely megfelel az ön funkciójának vagy feladatának. Erős oldala a logika és a tiszta ész, amely adott esetben az új alapjául is szolgálhat. Ha értelmesen hierarchizált ügyekről van szó, szívesen rendeli alá magát másoknak.

B/ A magányos kombináció

Ön nem illik semmilyen skatulyába sem, elutasítja a régi, megszokott dolgokat, ugyanakkor mégsem áll azonnal az újítók oldalára. Csalódásoktól függetlenül rendületlenül masírozik tovább, kifelé mindig keménynek mutatja magát. Belül azonban önben is ott rejlik a lágyság. Magabiztosan támaszkodik saját tetterejére, amely azonban nem mindig elegendő a magányos harcos nagyívű elképzeléseinek megvalósításához.

C/ Az intellektuális kombináció

Intellektuális beállítottságú, aki a szabadságot keresi. Szigorúan ragaszkodik célkitűzéseihez. Világképét nem idegen ideálok formálják, véleményét sokkal inkább saját tapasztalataira támaszkodva alakítja ki. Ügyességével, talpraesettségével jól megtalálja a helyét a mindennapi életben. Improvizációs készségének, kreativitásának köszönhetően képes újat teremteni és példaképül szolgálni ahelyett, hogy már kitaposott ösvényen járna.

D/ A céltudatos kombináció

Szívesebben száll ki egy elegáns Bentleyből, mint egy bivalyerős motorral felszerelt autóból. Munkahelyi és társadalmi céljait szilárdsággal és megbízhatósággal éri el. Élvezi az élet szépségeit, értékeli az érzékszervek kínálta örömöket. Harmóniára való törekvése arra készteti, hogy magasra tegye a mércét, ezért követelményeinek meghatározásakor hajlamos túllőni a célon. Semmit nem bíz a véletlenre. Tapasztalatainak köszönhetően óvatosan, bizalmatlanul viszonyul az újhoz. Valami ismeretlen iránt kizárólag a dolog gondos tanulmányozását követően fog lelkesedni.

E/ A dinamikus kombináció

Ha munka adódik, önre mindig lehet számítani, azonnal nekilát. A legjobban annak örülne, ha az egész világ az ön által meghatározott szabályok szerint működne. A földi örömökről egészségesen vélekedik. Rendkívüli tanulási vágy buzog önben. A többi emberhez nyitottan és érdeklődéssel viszonyul, ugyanakkor sikerül megőriznie a privát szféráját és megszabni a korlátokat. Önzetlen hozzáállása örömet szerez önnek és meghozza azt az elismerést is, amire erőfeszítései jutalmául vágyik. Komolyan veszi a feladatait, attól sem riad vissza, hogy jó kézügyességet igénylő munkákat is elvégezzen.

F/ A felelősségteljes kombináció

Tudja, hol a helye, és ennek megfelelően viselkedik, megbízhatóan és elkötelezetten. Kiválóan alkalmas felelősségteljes pozíciók betöltésére vagy olyan vállalat vezetésére, amelynek piaci pozíciói biztosak. Ez utóbbi szempont nagyon fontos, mivel az ön számára az élet nélkülözhetetlen alapfeltétele saját és hozzátartozói egzisztenciális biztonsága. Nyugodt és érett hozzáállása az üzleti és a magánéletben egyaránt komolyan veendő partnerré teszi.

G/ A praktikus kombináció

Gyakorlatias ember, aki érdeklődik a világ dolgai iránt, miközben nem veszíti szem elől a saját céljait. Ahol szükségesnek tartja, mindig érvényesíti az igényeit. Az érzékszervi örömökkel való kapcsolata zavartalan. Megfelelő mennyiségű kitartással és érdekérvényesítő képességgel rendelkezik ahhoz, hogy elérje a céljait. Mint életigenlő típus, folyamatosan a különlegességeket keresi, miközben igyekszik magát jól érezni és élvezni az életet. Tud és hajlandó konstruktívan együttműködni, arra azonban vigyáznia kell, hogy pusztán az életörömtől vezéreltetve nehogy túlzottan felszabadulttá váljon és túllőjön a célon.

H/ Az álomszerű kombináció

Részese a világnak és ezt érzi is. Ha új dolgokkal közelítik meg, nyitottan reagál, főleg ha úgy látja, ez jól felismerhető haszonnal kecsegtet. Egy jó csapat tagjaként eredményesen együttműködik a közösség javát szolgáló feladatokban. Realista, de néha szívesen álmodozik arról, hogy a felhők felett a végtelen szabadság birodalma rejtőzhet. Ugyanakkor mindig két lábbal áll a földön. Különösen fontos az ön számára a segítőkészség és a „mindenki egyért, egy mindenkiért” gondolata, ezért a saját igényeit általában háttérbe szorítja. Kibontakozásához ép szociális környezetre és ennek megfelelő lakás- és életkörülményekre van szüksége. Az otthonának ennek megfelelően kellemesnek és harmonikusnak kell lennie.

I/ A magabiztos kombináció

Ön magabiztos ember, aki tisztában van az életben betöltött szerepével. Nem lelkesedik olyan dolgokért, amelyeknek nem látja a hasznát. A legjobban önmagában bízik, és ennek az alaptételnek a szellemében kiemelkedő teljesítményt nyújt. A saját erejére és tapasztalataira támaszkodik, ereje a hagyományokból származik. Élvezi az élet kínálta örömöket és szívesen csatlakozik embertársaihoz, ám céltudatos és határozott, ha elképzeléseinek valóra váltásáról van szó. A zavartalan saját területre az üzleti életben és a magánszférában egyaránt nagy szüksége van.

J/ Az idealista kombináció

Az élet ugyan szép, de sok erőfeszítést követel. Ennek főként az az oka, hogy a dolgokhoz ön nagyon lelkiismeretesen viszonyul. Tiszteletét az erős realitásérzékkel társult magas célok és ideálok vívják ki. Mindenki álmodozik, ön azonban valóra is akarja váltani az álmait, ami nem könnyű feladat. Ön az a típus, aki semmit nem vesz félvállról. Megvan a maga sajátos nézőpontja, amivel megítéli a dolgokat. Akár öntől is származhatna az a Luther-idézet, hogy „még ha tudnám is, hogy holnap elpusztul a világ, ma akkor is elültetnék egy almafát”.

K/ A szociális kombináció

Részt vesz a világ történéseiben, de a sok globális probléma közepette hajlamos megfeledkezni a saját világáról. Szociálisan elkötelezett, és nagy hangsúlyt fektet a konfliktusok kölcsönösen előnyös megoldására. Gondosan megválogatott barátai értékelik érzékenységét és esztétikai érzékét. Érzéke van a háttér-információk felismerésére, és észreveszi azt is, ami első pillantásra nem tűnik fel. Az emberekkel óvatosan bánik, idegen eszméket csak vonakodva vesz át. Érzékenysége miatt hajlamos mindenért magát hibáztatni. A hétköznapi hajsza fárasztja.

L/ Az esztétikai érzékenységű kombináció

Az önhöz hasonló finom emberek manapság ritkaságszámba mennek, holott nagy szükség volna rájuk. Aki felismeri az ön értékét, azonnal a pártjára áll, sokszínűségét azonban csak az látja, aki időt szán erre. Értékeli a feltűnőt, az eredetit, és tudja, mit jelent élni. Hajlandó szokatlan feladatokban is részt venni, feltéve, hogy valaki magával hívja. Nem lehet azonban folyton arra hagyatkozni, hogy majd jönnek a többiek és bevonják önt. Ha egy kicsit nekidurálná magát, megnyerhetné a partnerét az ön által képviselt ideálok számára, hiszen nem hiányzik önből a vonzerő, a sárm és a tapintat. Jól átlát az embereken, ezt a képességét arra kellene használnia, hogy több kapcsolatot alakítson ki.

 

 

 

Egy technika ami talán pont a te belső fejlődésedhez szükséges

Önelfogadás https://www.thesecret.hu/node/4907

Egyszerűen hihetetlen, hogy a gyakorlatok széles skálájából létezik egy, amely az egész Önmegvalósító utunk alfája és omegája!
Fejlődésünk nem másból áll, mint megismerésből és elfogadásból. Eme két képességünk együttműködéséből jön létre a tudatosítás folyamata, mellyel a tudattartalmak a bennünk levő káoszból a helyükre kerülnek.

Ez a rendrakás az, mely nélkül az elme csak sötétségben tévelyeg és nem látja az erdőtől az erdő mélyén levő otthont.
Elfogadni másokat, tulajdonságokat, minőségeket és ezek egyedi keverékét: Önmagunkat, – az egyik legnehezebb dolog, mégis kihagyhatatlan!

Munkám során nagyon sok ezoterikus – önmegvalósító emberrel találkoztam és azt tapasztaltam, hogy akik nem gyakorolták az elfogadást, azok egy idő után teljesen megrekedtek a fejlődésben. Csak gyűlt-gyűlt az információ, de a rendrakás érdemi része, az elfogadás nem történt meg, így idővel nagyobb lett a káosz, mint mikor nekivágott az illető, saját lelki világa felfedezésének!

Ha sikerül elfogadnunk bármit magunkban, akkor onnantól azt a dolgot kívül a világban, másokban is maradéktalanul el tudjuk fogadni!
Ne tévesszük össze az elfogadást azokkal a hamisságot türöző hozzáállásokkal, mint a tolerancia, kompromisszum, megtűrés, belenyugvás vagy beletörődés. Ezeket az elfogadásra képtelen Egó gyártja, hogy az el nem fogadásunkat palástolja! Ne hagyjuk, hogy ezek a silány minőségek uralják életünket, hanem tanuljuk meg az elfogadást és gyakoroljuk azt, mindenre és mindenkor!

Az elfogadást a szívünkkel fogjuk végezni. Szívünk mélyén termelődik az a szeretet energia, mely képes mindent áthatni és a bennünk levő ellenállást feloldani. Ezzel a szeretettel kell csak vegyítenünk azokat a tudattartalmakat, melyeket most még a kitaszítás, ellenállás érzete sző át.

Lazulj el, figyelj befele!

Idézd azt a dolgot, tulajdonságot, viselkedést, vagy bármit, amit eddig nem sikerült elfogadnod magadban vagy a világban! Gondolj rá és közben figyelj a lelki szívedre is.
Képzeld el, hogy a szívnek van egy hatalmas kapuja, melyet Te most kinyitsz. Ahogy nyílik a szíved, úgy látsz a mélyére és az elfogadandó tudattartalmadat beteszed a nyitott szívedbe. Elhelyezed a szíved belsejében azon a helyen, ahol a helyét érzed.

Kérd meg a szíved mélyét, hogy termeljen sok-sok szeretet energiát, hogy az átjárhassa és feloldhassa az ellenállásodat! Érezd, ahogy egyre jobban be tudod ezt a dolgot fogadni, jobban elmélyül benned és hagyd, hogy idővel eljusson a teljes elfogadottság állapotába!

Azzal, hogy elhelyezted a szívedben, már megtetted a legszükségesebbet: kinyílvánítottad elfogadási szándékodat!
Innen, már csak idő kérdése, hogy beálljon a teljes elfogadás állapota. Ez lehet pár perc vagy 2-3 nap is. Időnként figyelj befele és nézd meg, hogy tart-e még a feloldási folyamat? Aztán csak hagyd, hogy a végére jusson!

Ha gyorsan kell véghez vinned egy elfogadást, akkor a következő módon végezd az előző gyakorlatot:

Ahogy a szívedbe tetted az elfogadni kívánt tudattartalmat, igyekezz azt a legmélyebbre eljuttatni. Amikor kinyílik a szíved minden mélységében és eljut a szíved csücskéhez, akkor van esélyed a teljes elfogadásra.
Ekkor, egyéválva a tudattartalommal, meg kell élned hogy annyira azonosulsz vele, hogy az elveszi a létedet is. Teljesen feloldódsz benne!
Ekkor születik magától egy felismerés: ” de hiszen ez én vagyok!” Ez az elfogadás – befogadás legmélyebb élménye.

Hagyd még a folyamatot érlelődni, mert az ez után következő csendben eljuthatsz arra a következő felismerésre, hogy: “ez nem én vagyok, tőlem teljesen független!” Ekkor elérhet egy nagy megkönnyebbülés élmény, ami után azt tapasztalod, hogy nem tud érdekelni a korábban izgató tudattartalom. Hiába próbálod visszahozni, hogy továbbra is elfogadásban részesítsd, teljes közömbösséget élsz meg vele kapcsolatban.

Így tudod közvetlenül a helyére tenni, elfogadni bármely dolgot.

Önelfogadássá válik, bármit is sikerül elfogadnod. Hiszen minden Te vagy, csak jelen pillanatban nem azonosítod mindennel magad. Ez viszont csak egy téves önazonosítás, mely az Egód teljességet kizáró, attól magát elszeparáló önértékeléséből fakad.
Nem vagy azonos azonban ezzel a szűk énnel, sokkal inkább a teljességgel, illetve azt felismerve és tovább érlelve az azt követő ürességgel.

sok sikert Mindenkinek:)

 

Kategória: önismeret

Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy zárja be az oldalt. További információ

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. A sütik apró, tökéletesen veszélytelen fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Elfogadom" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.

Bezár